Tứ Diễm's Corner

Riêng Một Góc Trời

 

My Recipes

Someone said "Cooking is an art. Baking is a science". For me, cooking or baking is not only an art or science but also one of my favorite hobbies. As some of you may already know, I have been sharing my food photos and recipes written in Vietnamese on my own blog - Tứ Diễm's Corner Blog - since a few years ago. Beside of good comments and feedbacks, I also received many comments request recipes written in English. That's the reason why I would like to create this website. I will share my food photos and recipes written in English here. However, blog writing seem to be a time consuming task. I will try my best to frequently update this page while having any free time. Thank you for visiting my website. I hope you enjoy viewing my posts. If you have any questions or comments, please fill out the Contact Form.

 

Hiện nay, muốn học nấu ăn không quá khó vì có rất nhiều công thức được chỉ dẫn trong sách báo hay các trang web site.   Tuy nhiên để tìm được một công thức ngon thật hợp khẩu vị đôi khi cũng không dễ dàng. Có những món tuy đã có nhiều người làm qua, đã có nhiều công thức được chia sẻ nhưng vẫn chưa hoàn toàn đúng như ý Tứ Diễm mong muốn.   Vì thế Tứ Diễm đã dành nhiều thời gian "lăn vào bếp" làm thử nghiệm nhiều lần, rút tỉa kinh nghiệm cho đến khi chế biến ra được một công thức phù hợp với khẩu vị hầu hết những ai đã có dịp nếm qua.

 

Ngoài trang blog Tứ Diễm's Corner mà một số quý vị đã biết, Tứ Diễm dự tính sẽ chia sẻ một số hinh ảnh và công thức viết bằng tiếng Anh trong trang web site nầy theo một số lời yêu cầu.   Tuy nhiên vì thời gian eo hẹp nên Tứ Diễm sẽ update từ từ mỗi khi có thời gian rảnh.  Xin chân thành cảm ơn sự thương mến và ủng hộ của quý vị đã dành cho Tứ Diễm từ trước đến nay.   Nếu có thắc mắc, quý vị có thể liên lạc với Tứ Diễm trong phần Contact 


 TABLE OF CONTENTS

Read more Tứ Diễm's Recipes